Home / ฟิตเนส / เล่นอกในอย่างไร

เล่นอกในอย่างไร

วิธีการเล่น ” กล้ามอกใน ” ทำอย่างไร

กล้ามอกใน จะอยู่ระหว่างกลางอก ซึ่งจะแบ่งกลางสองฝั่งเพื่อให้หน้าอกมีสัดส่วนที่เห็นได้ชัด การเล่นเวท อกใน นั้นจะช่วยให้อกของเราขยายกว้างขึ้นและยังช่วยให้มีรูปรักของร่างกายมีความสมบูรณ์อีกด้วย

 

วิธีเล่น กล้ามอกใน ด้วยเครื่อง

 • นั่งบนเบาะ ปรับขนาดความสูงของเบาะให้พอดีกับเครื่องเล่น ลองดันเครื่องเพื่อเช็คว่าข้อศอกเวลามาประกบกันแล้วอยู๋ประมานหน้าอกหรือไม่

 • จับอุปกรณ์ให้มั่นคงโดยกลางแขนทั้งสองข้างออก และตั้งฉากประมาน 90 องศา

 • เกร็งแขนเพื่อดันเหล็กให้มาชนกันกึ่งกลางระหว่างอก

 • ตอนออกแรงดันจนถึงเหล็กชนกัน เมื่อเหล็กกระทบกันให้หายใจออก เมื่อกลางแขนออกให้หายใจเข้า

 • เล่นจำนวนครั้งที่เล่น ทั้งหมด 15 ครั้ง พัก 1 นาที 4 เซ็ต

วิธีเล่น กล้ามอกใน ด้วยดัมเบล

 • นอนพิงกับเบาะในการตั้งเบาะเฉียง 45 องศา

 • จับดัมเบลให้มั่นคงและยกขึ้นสุดแขนให้อยู่ระดับอก

 • ล็อคขา ล็อคข้อมือให้มั่นคง

 • กลางแขนออกให้ขนานกับหน้าอก และหุบแขนกับเอาดัมเบลมาแตะกัน

 • ระบบการหายใจ เมื่อกางแขนออกให้หายใจเข้า เมื่อหุบแขนดัมเบลมาชนกันให้หายใจออก

 • เล่นจำนวนครั้งทั้งหมด 15 ครั้ง พัก 1 นาที 4 เซ็ต

 

ขอบคุณที่มาจาก : fitnessth.com

Facebook Comments

Check Also

ทำไมต้องใส่ถุงมือฟิตเนส?

ถุงมือฟิตเนสดีย …