Home / ไลฟ์สไตล์

ไลฟ์สไตล์

Hipster การใช้ชีวิตที่ตรงตามไลฟ์สไตล์

Hipster เป็นการกระทำของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งสร้างกระแสวิพากษ์ วิจารณ์ให้กับสังคมในบ้านเราเป็นอย่างมาก ถึงการพยายามเข้าใจในแก่นแท้ความเป็นฮิปสเตอร์ บางคนรู้สึกชื่นชมคิดว่าเท่ห์ดี หรือบางคนก็รู้สึกเฉยๆ

Read More »