Home / Fashion / เครื่องประดับ / อัญมณีประจำตัวคนเกิดเดือนมกราคม พลอยโกเมน

อัญมณีประจำตัวคนเกิดเดือนมกราคม พลอยโกเมน

สำหรับคนเกิดเดือนมกราคม อัญมณีที่ถูกโฉลก คือ พลอยโกเมน

แร่โกเมน(Garnet)เป็นอัญมณี ซึ่งต่างกับทับทิมที่จะมีสีแดงสด

คุณสมบัติทั่วไป
ความแข็ง 6-7.5 แต่จะมีโกเมนชนิด Almandite อาจมีความแข็ง 8-9 เลยทีเดียว

สี มีสีต่างๆตามชนิตของแร่ แดง ดำ เขียว เหลือง ขาว น้ำตาล เป็นต้น แต่แร่โกเมนที่รู้จัดกันดีคือ Almandite เป็น Iron-aluminium silicate สีแดงส่วนมากจะมีสีแดงเข้มจนถึงแดงปนน้ำตาล

ความโปรงแสง แสงผ่านได้ เป็นแบบโปรงใสและโปรงแสง

แหล่งกำเนิด
จะพบได้ในหินต่างๆ โดยเป็นแร่หินแปรและหินอัคนีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแร่โกเมนมีความทนต่อการผุพังมากกว่าหินชนิดอื่นๆ ดังนั้น จะพบแร่โกเมนเป็นเม็ดกลมมน เป็นผลึกในลานแร่ จึงจมอยู่ในก้นแอ่ง เกิดเป็นลานแร่

พบมากใน อินเดีย ศรีลังกา รัฐเชค ออสเตรเลีย แอฟริกาสาธารณด้วย ส่วนในประเทศไทยพบโกเมนที่จันทบุรี ตราดและยังพบที่เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง

ความเชื่อ
เชื่อกันว่า จะทำให้มีความสุขกาย สุขใจ กำจัดความทุกข์และความเศร้าหมองให้หมดไป
สีแดงของโกเมนจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น ช่วยปรับสมดุลในจิตใจ ให้อารมณ์เบิกบานแจ่มใส ให้มีความจำดีขึ้น โกเมนไม่ควรใช้ร่วมกับอัญมณีอื่น ถ้าอยากให้โกเมนส่งพลังเต็มที่

ขอบคุณที่มาจาก : ampornphan.com

Facebook Comments

Check Also

พลอยประจำเดือนเกิด มีนาคม – อความารีน (Aquamarine)

คนบางกลุ่ม เชื่อว่าอความารีนเป็นสัญลักษณ์ของความงาม ความหวัง ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดี บ้างก็ว่าเป็นตัวแทนของความอ่อนวัยของหนุ่มสาว