วันพุธ , เมษายน 17 2024
Breaking News
Home / สุขภาพ / เปิดตัว lowsaltthai.com ทันสมัย-เข้าใจง่าย-ได้ความรู้

เปิดตัว lowsaltthai.com ทันสมัย-เข้าใจง่าย-ได้ความรู้

ที่มาหน้าประชาชื่น มติชนรายวันเผยแพร่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ปัจจุบันคนไทยได้รับเกลือเฉลี่ยจากการรับประทานอาหาร 10.8 กรัมต่อวันต่อคน คิดเป็นปริมาณเกลือโซเดียมที่ได้มากถึง 4,351.69 มิลลิกรัมต่อวันต่อคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยได้รับเกลือในปริมาณที่มากกว่าปริมาณที่แนะนำต่อวันเกือบ 2 เท่า การบริโภคเกลือและโซเดียมในปริมาณสูง เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง อันจะนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานและไต ซึ่งเป็นอวัยวะหลักที่ทำหน้าที่กำจัดโซเดียม โดยทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นจากการทำงานหนักและโปรตีนรั่วในปัสสาวะ และความเสื่อมนั้นจะคงอยู่ตลอดไปแม้จะมีการลดปริมาณโซเดียมลงในภายหลัง ซึ่งล้วนแต่มีสาเหตุจากการได้รับเกลือและโซเดียมปริมาณสูง

ทั้งนี้ จากสถิติในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตวายเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัว ภาครัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการบำบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้องหรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเฉลี่ยประมาณ 240,000 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยยา ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นๆ

ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เปิดเผยว่า เครือข่ายลดบริโภคเค็มและสมาคมโรคไตได้เปิดตัวเว็บไซต์เพื่อผู้บริโภคให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยใช้ชื่อว่า www.lowsaltthai.com เพื่อเป็นช่องทางแสวงหาความรู้พื้นฐานและเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงการลดการบริโภคเค็ม ภายในรายละเอียดของเว็บไซต์ได้มีการวางเนื้อหาที่หลากหลายให้มีความน่าสนใจในแต่ละด้าน เริ่มต้นจากที่มาของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เครือข่ายลดบริโภคเค็มได้ทำการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคม มีการแนะนำความรู้เกี่ยวกับโครงการงานวิจัยต่างๆ อาทิ โครงการขับเคลื่อนเพื่อลดการบริโภคโซเดียมของคนไทยผ่านการอ่านฉลาก, โครงการ Food Safety Forum : ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป, โครงการการผลิตเครื่องตรวจความเค็มในตัวอย่างอาหารและปัสสาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนทั่วไป เป็นต้น

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทั้งไฟล์ภาพและเสียงผ่านหน้าหลัก Less Salt Youtube Channel หรือผ่านคอลัมน์สื่อ TVC ในเว็บไซต์ รวมทั้งสามารถคำนวณปริมาณโซเดียมคร่าวๆ ผ่านเมนูอาหารแต่ละจาน หรือจะเลือกใช้งานพูดคุย สนทนาหรือแสดงความคิดเห็น แนะนำ ผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆ ก็สามารถทำได้ เช่น ผ่านเฟซบุ๊ก ได้ที่ : ลดเค็มครึ่งหนึ่งห่างไกลโรค หรือไลน์ ได้ที่ @Lowsaltthailand

 

Facebook Comments

Check Also

กาแฟไม่ควรกินคู่กับอะไร ไข่ต้ม กล้วย กินพร้อมกับกาแฟได้ไหม

กาแฟ เป็นเครื่อ …