วันจันทร์ , มิถุนายน 17 2024
Breaking News
Home / สุขภาพ / LQ (Longevity Quotient)… คืออะไร แล้วทำไมถึงทำให้มีอายุยืนยาว?…

LQ (Longevity Quotient)… คืออะไร แล้วทำไมถึงทำให้มีอายุยืนยาว?…

LQ (Longevity Quotient)… คืออะไร

แล้วทำไมถึงทำให้มีอายุยืนยาว?…

มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความฉลาดที่เรียกว่า “ไอคิว”  หรือ “ความฉลาดทางสติปัญญา” แต่จะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นกับกรรมพันธุ์และการเรียนรู้รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มความฉลาด

ต่อมาก็มี “อีคิว”  หรือที่เรียกกันว่า “ความฉลาดทางอารมณ์”  เรียนรู้ที่จะใช้อารมณ์ให้เกิดประโยชน์ในการนำความสำเร็จมาสู่ชีวิต  ว่ากันว่า… การมีไอคิวอย๋างเดียวถ้าไม่มีอีคิวที่ดีร่วมด้วยแล้วถึงจะเก่งและฉลาดทางสติปัญญาอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ แต่ความฉลาดทั้งสองนั้นถ้าไม่มีความฉลาดที่เรียกว่า “แอลคิว”  แล้วไม่มีทางที่จะมีอายุยืนยาวพอที่จะดูความสำเร็จที่สร้างมาจากความฉลาดที้งสองสิ่งอย่างได้

ใครที่เคยอ่านวรรณกรรมอมตะเรื่องสามก๊กคงทราบดีว่า… ขงเบ้งหรือจูเก๋อเหลียงกับสุมาอี้นั้นทำสงครามสู้รบกันมาเป็นเวลาช้านาน ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ  เพราะเป็นคนเก่งที่มีสติปัญญาความสามารถสูงทั้งคู่  รวมทั้งมีความฉลาดทางอารมณ์เรียนรู้การใช้ความฉลาดทั้งสองมาหล่อหลอมรวมกันจนประสบความสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสองท่าน แต่สุมาอี้… อายุยืนยาวกว่า

สุดท้ายสุมาอี้และลูกหลานจึงได้ครองแผ่นดิน  เพราะขงเบ้งสิ้นชีวิตไปก่อนและคนที่จะมาแทนก็ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะต่อกรกับสุมาอี้ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์มากกว่า

การมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพดี… จึงต้องอาศัยความฉลาดที่เรียกว่า LQ  หรือ Longevity Quotient

ถ้าใครได้อ่านหรือศึกษาถึงความฉลาดในด้านการมีอายุที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อาจจะสับสน เพราะมีคำจำกัดความมากมายเนื่องจากหลายต่อหลายเรื่องยังคงเป็นทฤษฏีที่ต้องการพิสูจน์

เราน่าจะมาลองหาความฉลาดทางด้านนี้ในแบบของเราโดยอาศัยหลักฐานต่างๆที่ได้มีการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์และการสังเกตุอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มาประกอบกัน

เริ่มจากทฤษฏีของการแก่ชราและการป้องกันการแก่ชราที่มีการนำเสนอกันอย่างแพร่หลายว่าได้มีการนำเสนออย่างไรบ้างที่เราสามารถที่จะใช้ความฉลาดของเรานำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน รับประทานอาหารที่ให้พลังงานน้อย  ซึ่งสามารถทำได้หลายอย่างตั้งแต่ การอดอาหารเป็นระยะๆที่ง่ายที่สุดก็คือ รับประทาน  12 ชั่วโมงและอดรับประทาน 12 ชั่วโมง

การรับประทานอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลให้น้อยลงโดยเฉพาะมื่อค่ำ   แต่ขอย้ำให้รับประทานอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่ไม่ใช่เลือกรับประทานแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะจะทำให้ขาดสารอาหารที่จำเป็นได้

การเดิน 10 นาทีหลังจากการรับประทานอาหารทุกมื้อ  ที่จะข่วยทำให้ร่างกายใช้ฮอร์โมนอินซูลินในการควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นมีผลทำให้ร่างกายผลืตฮอร์โมนที่ชื่อว่า Growth Hormone ในปริมาณที่พอเพียงและเหมาะสมซึ่งเป็นรากฐานของการมีอายุที่ยืนยาว

ดื่มน้ำสะอาดที่มีแร่ธาตุที่จำเป็นอย่างพอเพียง น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดของการมีชีวิต เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในทุกอณูของร่างกาย  น้ำที่สะอาดนั้นนอกจากจะปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นพิษต่อร่างกาย  และไม่มีแร่ธาตุที่เป็นโลหะหนักที่เป็นพิษแล้ว  ยังต้องมีความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมคือมีความเป็นด่างอ่อนๆ จากแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายที่เหมาะสมและพอเพียงด้วย

ดำเนินชีวิตอย่างมีพลังและกระฉับกระเฉง  มีการเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆในร่างกายอย่างต่อเนื่อง ไม่นิ่งอยู่ในบางท่าเป็นเวลานานๆ   มีการออกกำลังกายที่เรียกว่า Isometric exercise  ที่ไม่ดุดันหรือหักโหมมากเกินไป  เพื่อให้กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆของร่างกายมีการเคลื่อนไหว

กระตุ้นและเพิ่มกระบวนการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย  และต้องทำร่วมไปกับการลดปริมาณสารพิษที่จะเข้าสู่ร่างกาย  ร่างกายของเราสามารถที่จะกำจัดสารพิษออกได้จากการกำจัดที่อวัยวะดังต่อไปนี้คือ  ตับ  ไต  และ ผิวหนัง  ซึ่งถ้าเราได้เรียนรู้การกระตุ้นการทำงานและการช่วยกำจัดสารพิษออกไปแล้วร่างกายของเราก็จะได้รับสารพิษน้อยลงและสามารถกำจัดออกไปได้มากขึ้น

ออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างพอเพียง  การออกกำลังกายนั้นนอกจากจะมีจุดประสงค์ในการเพิ่มพูนสมรรถภาพของร่างกายแล้วยังสามารถที่จะเพิ่มการผลิตฮอร์โมนต่างๆ ที่จำเป็นในการมีอายุที่ยินยาวและมีพลังด้วย  การออกกำลังกายยังมีส่วนในการเสริมสร้างรูปร่างที่ดีและมีผิวพรรณที่สดใสด้วย    ซึ่งเรื่องนี้ต้องทำการศึกษาเพิ่มพูนความฉลาดด้วยตนเองและเลือกว่าการออกกำลังกายแบบใสจะเหมาะสมต่อสภาพร่างกายของเราซึ่งไม่เหมือนกันในแต่ละคน

การฝึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเป็นประจำ  ร่างกายของคนเรานั้นต้องการทั้งการเคลื่อนไหวและการผ่อนคลายที่ประสานสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละคนซึ่งไม่มีทางที่จะเหมือนกัน   วิธีการแบบหนึ่งอาจจะดีสำหรับคนหนึ่งแต่อาจจะไม่ดีสำหรับตัวเราก็ได้  ดังนั้นเราจึงควรที่จะแสวงหาวิธีการผ่อนคลายร่างกายรวมทั้งจิตใจของเราให้เหมาะสมกับเรา  และ การรักษาสมดุลย์ของชีวิตที่เรียกว่า ดุลยภาพของชีวิต หรือ Work Life Balance นั้น เป็นศิลปที่จะต้องเรียนรู้ถ้าอยากที่จะฉลาดเพื่อการมีอายุที่ยืนยาว

การนอนหลับที่พอเพียง  คุณภาพของการนอนนั้นเป็นรากฐานของการมีอายุที่ยืนยาวและมีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยม  การเข้านอนให้ตรงกับนาฬิกาชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องกระทำ  รวมทั้งเพิ่มคุณภาพของก่ารนอนไม่ให้มีการรบกวนต่อการนอนซึ่งจะทำให้ร่างกายสามารถที่จะซ่อมแซมส่วนต่างๆ ที่สึกหรอจากการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ที่จริงถ้าสามารถทำได้ตามที่เขียนให้อ่านมานั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ในโลกที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยสารพิษที่เปื้อนปนอยู่ทั้งในบรรยากาศ อาหาร และน้ำดื่มที่รับประทาน  ดังนั้นจึงน่าจะต้องเพิ่มความฉลาดในด้านการเลือกที่จะไปปรึกษาผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมเฉพาะตัวของเราซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกัน

การไปปรึกษาสถาบันทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือที่ดูแลทางด้านสุขภาพจากแพทย์ที่มีความรักความเมตตาและมีความรู้ที่แท้จริงจึงอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของความฉลาดที่เรียกว่า “แอลคิว”นี้
 

ขอบคุณที่มาจาก : bumrungrad.com

Facebook Comments

Check Also

5 วิธีดื่มสังสรรค์แบบไม่เสียสุขภาพ สายปาร์ตี้ไม่ควรพลาด

สาวๆ คนไหนที่รู …