วันพุธ , เมษายน 17 2024
Breaking News
Home / สุขภาพ / การดูแล “สุขภาพแบบองค์รวม” สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง

การดูแล “สุขภาพแบบองค์รวม” สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง

เรื่องของสุขภาพนั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของทุก ๆ คนก็ว่าได้ ดังจะเห็นได้จากเรามักจะอวยพรกัน ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ว่า “ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ” แต่ลําพัง คําอวยพรเพียงอย่างเดียว คงจะยากที่จะทําให้เป็นจริงได้ หากเราไม่เข้าใจเรื่องของการดูแล “สุขภาพแบบองค์รวม” และลงมือทําด้วยตนเอง ดังคํากล่าวที่ว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ ต้องสร้างเอง”

คำว่า “สุขภาพ “ตาม พ.รบ.สุขภาพแห่งชาติ หมายถึง “ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล”

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มีอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน ไม่ใช่เพียงสุขภาพกาย หรือจิตใจที่เรารู้จักกันดีเท่านั้น เพราะ หากขาดด้านสําคัญที่เหลืออีก 2 ด้าน มนุษย์ทุกคนคงจะไม่มีความสุขเป็นแน่แท้

สุขภาพแบบองค์รวม ทั้ง 4 ด้าน มีอะไรบ้างนะ?

 1. สุขภาพทางกาย
  คือ การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทางกาย เช่น ไม่มีไข้ ปวดหัว ตัวร้อน ไม่มีโรคยอดนิยมต่าง ๆ ใน ได้แก่ โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

 1. สุขภาพทางจิต
  คือ การไม่มีโรคภัยทางจิตใจ เช่น ไม่มีภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล โรคจิตเภท (ที่บางคนเรียกว่า เป็นคนบ้า) เป็นต้น

 1. สุขภาพทางปัญญา
  คือ ความรู้เท่าทัน แยกแยะได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว ซึ่งนําไปสู่ความมีจิตอันดีงาม การฝึกให้มีสุขภาพทางปัญญานั้น วิธีง่าย ๆ ทางหนึ่งก็คือ การฝึกปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาที่เรานับถือนั่นเอง

 1. สุขภาพทางสังคม
  มีคนกล่าวว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ย่อมไม่อาจอยู่ตามลําพังได้” เริ่มจากหน่วยเล็กสุด คือ ต้องมี ครอบครัวที่ดี รักใคร่เอาใจใส่ดูแลกัน อยู่อาศัยในชุมชน หมู่บ้านที่ดี มีอัธยาศัยที่ดี เกื้อกูลกัน จนถึงปฏิบัติตัวเป็น พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลโลก (พลเมืองของโลก) ที่ดีด้วย

การเสริมสร้างสุขภาพของบุคคลควบคู่กับการเสริมสร้างสุขภาพของสังคม คือหัวใจของการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม และภาวะสุขภาพทั้ง 4 ด้านนี้จะต้องเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ไม่ขาดด้านใดด้านหนึ่งไป

 

ขอบคุณที่มาจาก : gedgoodlife.com

 

 

Facebook Comments

Check Also

กาแฟไม่ควรกินคู่กับอะไร ไข่ต้ม กล้วย กินพร้อมกับกาแฟได้ไหม

กาแฟ เป็นเครื่อ …