วันจันทร์ , เมษายน 22 2024
Breaking News
Home / ฟิตเนส / Nutrition / nutrition คือ อะไร

nutrition คือ อะไร

ตลอดช่วงอายุขัยของคนเราจะรับประทานอาหารประมาณ 70,000 มื้อ หรือ 60 ตัน ซึ่งปริมาณอาหารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อร่างกายของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็น้องศึกษาเรื่องของโภชนาการ เพื่อจะนำมาซึ่งร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงอย่างสมบูรณ์

nutrition คือ อะไร

คำว่า nutrition แปลเป็นไทยได้ว่า โภชนาการ ซึ่งมีความหมายได้แก่ วิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารซึ่งมีผลต่อสุขภาพและการเกิดโรค ตลอดจนกระบวนการของร่างกายในการรับประทาน ,ย่อย ,ดูดซึม ,ลำเลียง และ ขับถ่าย สารอาหาร

สารอาหาร คือ อะไร

สารอาหาร  (nutrients) คือ สารเคมีจากอาหาร ซึ่งในจำนวนสารอันหลากหลาย มีจำนวนมากที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับ เพื่อบำรุงหล่อเลี่ยงร่างกาย ทั้งการให้พลังงาน ,เสริมสร้างซ่อมแซมร่างกาย และเป็นปัจจัยในการเกิดกระวนการทำงานทางเคมีในร่างกาย

ทำไมต้องศึกษาเรื่องโภชนาการ

เพราะโภชนาการเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภาพ โภชนาการที่ไม่ถูกหลักจะส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคหัวใจ ,ความดันเลือดสูง , เบาหวาน , มะเร็งบางชนิด และ โรคอื่น ๆ

ขอบคุณที่มาจาก : healthcarethai.com

Facebook Comments

Check Also

แนวทางการบริโภคอาหารสำหรับคนไทย

การกินอาหารของเด็กนอกจากจะให้ได้สารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายตามวัยแล้ว ยังควรหัดให้เด็กมีนิสัยการกินที่ดี เช่น การกินเป็นเวลา ไม่กินจุบจิบ และควรหัดให้กินอาหารได้ต่างๆ ชนิด