วันจันทร์ , เมษายน 22 2024
Breaking News
Home / สุขภาพ / สุขภาพดีชีวิตดี “Healthy Together”

สุขภาพดีชีวิตดี “Healthy Together”

คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าปัจจุบันคนวัยทำงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศมีโอกาสประสบพบเจอกับโรคภัยรุมเร้ามากกว่าอดีต โดยจากงานวิจัยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยคนวัยทำงานร้อยละ 60 มีภาวะโรคออฟฟิศซินโดรม ซึ่งมี 3 อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดหลังเรื้อรัง ไมเกรน และมือชา เอ็นอักเสบ นิ้วล็อก ซึ่งมีสาเหตุหลักที่เกิดจากพฤติกรรมการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานานมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน และท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การนั่งหลังค่อม ท่าก้มหรือเงยคอมากเกินไป ซึ่งเมื่อรวมกับพฤติกรรมการกิน หรือบริโภคอาหารในชีวิตประจำวันที่อยู่ในความเร่งด่วน เช่น 1. กินไขมันมากเกินไป 2. กินเค็มมากไป 3. กินหวานมากไป และ 4. กินผักผลไม้ที่มีกากใยน้อยไป ยิ่งทำให้เกิดโรคในกลุ่มคนทำงานสูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นที่มาและจุดเริ่มต้นของ โครงการ “SCBLIFE Healthy Together” โดยบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการดำเนินธุรกิจ มีการปรับเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพ และการบริโภคอาหาร ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสุขภาพ ต้นทุนชีวิตที่เข้มแข็ง” โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างพฤติกรรมใหม่ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงจากภาวะโรคภัยต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พนักงานภายในองค์กรซึ่งถือเป็นสังคมใกล้ขององค์กร โดยมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมเป็นเวลา 7 เดือน นับตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2560

โครงการ SCBLIFE Healthy Together ได้เริ่มต้นจากการสำรวจพฤติกรรมของพนักงานภายในองค์กร โดยเฉลี่ยจากจำนวนก้าวเดินในแต่ละวัน ซึ่งมีผลที่น่าสนใจว่า ค่าเฉลี่ยของพนักงานมีการขยับร่างกาย และก้าวเดินเพียงวันละ 3-4 พันก้าว ในขณะที่การก้าวเดินเพื่อสุขภาพที่ดีจะอยู่ที่ประมาณ 1 หมื่นก้าวต่อวัน ซึ่งจากผลสำรวจดังกล่าวโครงการจึงได้กำหนดรูปแบบลักษณะของกิจกรรมให้แก่พนักงานที่สนใจและสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยทำการแบ่งกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดกระแสและสร้างการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 5 ภารกิจ เริ่มจากภารกิจที่หนึ่ง กิจกรรมการตรวจวัดตระหนักรู้ เพื่อเช็กสมรรถภาพความฟิตของร่างกาย รวมถึงความเข้มแข็งของสุขภาพในปัจจุบันของทุกคน และนำมาหาค่าเฉลี่ยในการจัดกลุ่มตามสัดส่วนน้ำหนักของพนักงาน

ภารกิจที่สอง เวิร์กชอป ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ “SCBLIFE Healthy Together” ในหัวข้อ กินอย่างไร ห่างไกลโรคร้าย เรียนรู้โภชนาการ ไขข้อข้องใจด้านอาหารการกิน ปรับพฤติกรรมชีวิต Fit & Firm ด้วยวิธีเรียนรู้การออกกำลังกาย 3 หมู่ และการสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย เช่น Cardio exercise (การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ) Resistance exercise (การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบกล้ามเนื้อ) และ Flexibility exercise (การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความอ่อนตัว)

โครงการ SCBLIFE Healthy Together ได้เริ่มต้นจากการสำรวจพฤติกรรมของพนักงานภายในองค์กร โดยเฉลี่ยจากจำนวนก้าวเดินในแต่ละวัน ซึ่งมีผลที่น่าสนใจว่า ค่าเฉลี่ยของพนักงานมีการขยับร่างกาย และก้าวเดินเพียงวันละ 3-4 พันก้าว ในขณะที่การก้าวเดินเพื่อสุขภาพที่ดีจะอยู่ที่ประมาณ 1 หมื่นก้าวต่อวัน ซึ่งจากผลสำรวจดังกล่าวโครงการจึงได้กำหนดรูปแบบลักษณะของกิจกรรมให้แก่พนักงานที่สนใจและสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยทำการแบ่งกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดกระแสและสร้างการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 5 ภารกิจ เริ่มจากภารกิจที่หนึ่ง กิจกรรมการตรวจวัดตระหนักรู้ เพื่อเช็กสมรรถภาพความฟิตของร่างกาย รวมถึงความเข้มแข็งของสุขภาพในปัจจุบันของทุกคน และนำมาหาค่าเฉลี่ยในการจัดกลุ่มตามสัดส่วนน้ำหนักของพนักงาน

ภารกิจที่สอง เวิร์กชอป ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ “SCBLIFE Healthy Together” ในหัวข้อ กินอย่างไร ห่างไกลโรคร้าย เรียนรู้โภชนาการ ไขข้อข้องใจด้านอาหารการกิน ปรับพฤติกรรมชีวิต Fit & Firm ด้วยวิธีเรียนรู้การออกกำลังกาย 3 หมู่ และการสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย เช่น Cardio exercise (การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ) Resistance exercise (การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบกล้ามเนื้อ) และ Flexibility exercise (การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความอ่อนตัว)

 

ขอบคุณที่มาจาก : mgronline.com

Facebook Comments

Check Also

6 วิธีออกกำลังกายสุดฮิต ชอบออกแบบไหน จัดไปอย่าได้เครียด!

หลายคนออกกำลังก …